Strona główna

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupsku
ul. Armii Krajowej 29
76-200 Słupsk

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Słupsku
ul. Armii Krajowej 29
76-200 Słupsk

Godziny pracy Inspektoratu:
poniedziałek – piątek: 07:30 – 15:30

Przyjmowanie prób mięsa w kierunku badania na włośnie metodą wytrawiania
odbywa się w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 12:00.
Badanie przeprowadzane jest w dniach: poniedziałek, środa, piątek.

Lista lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania zwierząt 
rzeźnych i mięsa na terenie powiatu słupskiego