Strona główna

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupsku
ul. Armii Krajowej 29
76-200 Słupsk

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Słupsku
ul. Armii Krajowej 29
76-200 Słupsk

 

Godziny pracy Inspektoratu:
poniedziałek – piątek: 07:30 – 15:30

Pracownia Badania Mięsa na Obecność Włośni w Słupsku U-12
Przyjmowanie prób i badanie mięsa
w poniedziałek, środę i piątek w godzinach 08:00 – 12:00.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Słupsku informuje, że zgodnie z zarządzeniami Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów*) dzień 4 maja 2018 r. jest dniem wolnym  od pracy.
W zamian urząd będzie otwarty 19 maja 2018 r.

*) Zarządzenie Nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia dnia 4 maja 2018 r. dniem
wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej.

*) Zarządzenie Nr 10 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dnia 4 maja 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej.