Zasady zabezpieczania gospodarstw utrzymujących świnie – pozostających poza urzędowymi strefami zagrożenia i występowania ASF