Ogłoszenie o wewnętrznym naborze na wolne stanowisko pracy niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Słupsku