Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Słupsku – zgłaszanie gotowości do podjęcia współpracy przez lekarzy weterynarii