Oferty pracy

Inspektor weterynaryjny - nabór zakończony
Starszy inspektor weterynaryjny - nabór zakończony
Inspektor weterynaryjny - nabór zakończony
Inspektor weterynaryjny - nabór zakończony
Inspektor weterynaryjny - nabór zakończony
Referent do spraw administracyjnych - nabór zakończony
Inspektor weterynaryjny - nabór zakończony
Inspektor weterynaryjny - nabór zakończony
Inspektor weterynaryjny - nabór zakończony
Inspektor weterynaryjny - nabór zakończony
Inspektor weterynaryjny - nabór zakończony
Inspektor weterynaryjny - nabór zakończony
Referent do spraw administracyjnych - nabór zakończony
Inspektor weterynaryjny - nabór zakończony
Inspektor weterynaryjny - nabór zakończony
Główny księgowy - nabór zakończony
Główny księgowy - nabór zakończony

 

Wzory dokumentów do pobrania:

Wzory oświadczeń – nabory SC
 Wzór – kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych