Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyznaczenia lekarzy

OGŁOSZENIE
 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w  Słupsku, w oparciu o art. 16 ustawy z dnia 19 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 12) informuje, że z przyczyn finansowych i organizacyjnych w 2024 roku nie będzie w stanie wykonać ustawowych zadań Inspekcji. W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Słupsku zwraca się z prośbą o zgłaszanie gotowości do podjęcia współpracy przez lekarzy weterynarii.

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 12) powiatowy lekarz weterynarii może wyznaczyć na czas określony wyznaczać na czas określony lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji, w tym lekarzy weterynarii świadczących usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt, wyznaczać osoby niebędące pracownikami Inspekcji, spełniające wymagania w zakresie kwalifikacji, do wykonywania czynności pomocniczych oraz może wyznaczyć na czas określony do wykonywania czynności lekarzy weterynarii niebędących pracownikami kierowanego przez niego powiatowego inspektoratu weterynarii.

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Słupsku informuje, że wyznaczeniem będą objęte badania laboratoryjne mięsa na obecność włośni.

Do wykonywania powyższych czynności będzie potrzebny jeden lekarz weterynarii.

Obszar wykonywania działalności: powiat słupski oraz miasto Słupsk.

Termin realizacji zadań: 1 marca – 31 grudnia 2024 r.

Zgłoszenia można składać do 20 lutego 2024 r. osobiście, poprzez ePUAP lub za pośrednictwem operatora pocztowego, przy czym liczy się data wpływu dokumentów do PIW Słupsk.

Do wniosku należy dołączyć załączniki według specyfikacji umieszczonej we wniosku.

Wyznaczenie następuje z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu przez PLW postępowania administracyjnego. Zgłoszenie osób ubiegających się o wyznaczenie nie jest równoznaczne z wszczęciem postępowania administracyjnego, które to postępowanie będzie toczyło się z urzędu tylko i wyłącznie względem osób, których zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia.

 

PDFOgłoszenie - wyznaczenia lekarzy (656,05KB)
DOCXZałącznik nr 1 do instrukcji w sprawie wyznaczania lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych (20,74KB)