Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opłaty

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Słupsku informuje, że jako organ administracji publicznej zobowiązany jest do stosowania ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej   (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142, 2236)

Sposób uiszczenia opłaty skarbowej
Za co pobierana jest opłata skarbowa:

  • za wydanie decyzji administracyjnej na wniosek strony  w wysokości 10,00 zł,
  • za wydanie zaświadczenia na wniosek strony w wysokości 17,00 zł,
  • za wydanie zezwolenia dla przewoźnika w wysokości 616,00 zł (zezwolenie),
  • za wydanie poświadczenia zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, lub od każdej pełnej lub zaczętej stronicy w wysokości 5,00 zł
  • za legalizację paszportu w wysokości 26,00 zł
  • za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł.

Dane do wpłaty:

Urząd Miejski w Słupsku
BRE Bank S.A.

nr konta: 35 1140 1153 0000 2175 4200 1010

tytułem: opłata skarbowa za…
Potwierdzenie przelewu należy dołączyć do składanych dokumentów.

Opłata za kontrolę zwierząt przeznaczonych do wywozu, handlu lub przemieszczania w celach niehandlowych albo umieszczenia na rynku krajowym wraz z wystawieniem świadectwa zdrowia: 112,80 zł

Dane do wpłaty:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupsku

nr konta: 45 1010 1140 0198 1322 3100 0000

tytułem:  opłata za świadectwo zdrowia

Potwierdzenie opłaty należy okazać przy odbiorze świadectwa