Koordynator dostępności

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 poz. 1062) w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Słupsku został powołany koordynator do spraw dostępności.

Dane kontaktowe koordynatora:

lek. wet. Dominika Stawińska-Sikorska

tel. +48 598 423 107 – wew. 33, +48 598 425 185 – wew. 33
tel. +48 660 671 246
adres email: d.stawinska@gdansk.wiw.gov.pl

Skip to content