Organizacja inspektoratu

Organizację Inspektoratu określa Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Słupsku, wprowadzony zarządzeniem Nr 1/2012 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Słupsku z dnia 15.02.2012 r. z późniejszymi zmianami.

Kierownictwo Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Słupsku:

  • Powiatowy Lekarz Weterynarii w Słupsku – lek. wet. Dominika Stawińska-Sikorska

Zespoły i samodzielne stanowiska pracy:

  1. Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji.
  2. Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt.
  3. Zespół ds. finansowo – księgowych.
  4. Zespół ds. administracyjnych.
  5. Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej.
  6. Samodzielne stanowisko ds. odkażania.

 

Skip to content