Powszechny Spis Rolny 2020

Od 1 września do 30 listopada 2020 na terenie całej Polski odbędzie się najważniejsze dla polskiego rolnictwa
badanie – Powszechny Spis Rolny 2020. Spisy rolne dostarczają kluczowych danych, w oparciu o które prowadzone
są analizy zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat. Pozyskiwane dane wykorzystywane są do
podejmowania strategicznych decyzji niezbędnych do realizacji krajowej, regionalnej oraz lokalnej polityki rolnej
i społecznej na wsi.


Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku jest instytucją szczególnie ważną dla rolnictwa i rolników. Dlatego
zwracamy się z prośbą o pomoc i wsparcie w promowaniu Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Szeroki zasięg
Państwa działalności, w tym funkcjonujące inspektoraty powiatowe, pomoże nam w dotarciu z informacją o spisie do
wielu rolników.

Chcielibyśmy prosić Państwa m.in. o możliwość zamieszczania na stronie internetowej Inspektoratu przygotowanych
przez nas informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020, a także o zgodę na umieszczenie oraz dystrybucję
plakatów i ulotek w punktach bezpośredniej obsługi. Cenne będzie też dla nas promowanie spisu przez Inspektorat (i
inspektoraty powiatowe) podczas spotkań z rolnikami.


W załączeniu przesyłamy plakat, który już można zamieścić na stronie internetowej Państwa instytucji.
Liczymy na owocną współpracę w tym zakresie i prosimy o informację zwrotną. Będziemy również wdzięczni za
sugestie co do innych możliwych działań promujących to ważne wydarzenie.

Osobą do kontaktu ze strony Urzędu Statystycznego w Gdańsku jest Aleksandra Sarnowska (e-mail:
a.sarnowska@stat.gov.pl, tel. 608027154)

Skip to content