ZASADY OBSŁUGI PETENTÓW W POWIATOWYM INSPEKTORACIE WETERYNARII W SŁUPSKU

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Słupsku informuje, że od poniedziałku
25 maja br. przywraca bezpośrednią obsługę obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

ZASADY OBSŁUGI PETENTÓW
W POWIATOWYM INSPEKTORACIE WETERYNARII W SŁUPSKU

 1. Jeżeli sprawa pozwala na załatwienie jej drogą elektroniczną lub korespondencyjną, zachęcamy w pierwszej kolejności do skorzystania z takiego rozwiązania.
 2. W celu sprawnego załatwienia sprawy, sugerujemy wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia się na konkretną godzinę.
 3. Osoby chcące złożyć sprawnie i szybko korespondencję (bez potwierdzenia odbioru) mogą skorzystać z urny podawczej umiejscowionej w korytarzu głównym.
 4. Osoby wchodzące do Inspektoratu zobowiązane są do zakrywania ust
  i nosa (maseczka, szalik, apaszka itp.), dezynfekcji rąk lub używania rękawiczek jednorazowych. Pojemnik ze środkiem dezynfekcyjnym znajduje się pod tablicą informacyjną w przedsionku korytarza przy drzwiach wejściowych do Inspektoratu.
 5. W pomieszczeniu może przebywać jeden obsługiwany petent na jedno stanowisko pracy.
 6. Osoby oczekujące na korytarzu powinny zachować bezpieczną odległość min. 1,5 metra.
 7. Należy zachować dystans pomiędzy pracownikami Inspektoratu, a petentem min. 1,5 metra.
 8. Petent może przebywać wyłącznie w miejscu jego obsługi i powinien stosować się do poleceń pracowników Inspektoratu.
 9. Jeżeli petent wykazuje ewidentne objawy choroby pracownik Inspektoratu ma prawo odmówić jego obsługi i poprosić petenta o załatwienie sprawy drogą korespondencyjną lub elektroniczną. Fakt ten należy zgłosić Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Słupsku lub jego Zastępcy.
 10. Pracownicy obsługujący bezpośrednio petenta zobowiązani są do noszenia maseczki, częstej dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek ochronnych.
Skip to content